Het programma van Zininalmen


Zondag 16 februari 2020
Almen leeft zich uit in zeer korte verhalen

Streekbewoner A.L. Snijders heeft het genre ‘Zeer Korte Verhalen’ tot kunst verheven. Uitgedaagd door zijn voorbeeld proberen Almenaren in zijn voetspoor te treden. Op de bijeenkomst van Zin in Almen op zondagmiddag 16 februari gaan vanaf 16.00 uur een tiental dorpsbewoners hun gevoelens, wensen en observaties voor het voetlicht brengen in de Almense kerk. De lat ligt hoog, want ook de meester van het korte verhaal zelf doet een duit in het zakje.

In de bijeenkomst die een uur duurt, kunnen de vertellers laten zien waartoe ze in staat zijn. Het vertellen van verhalen is zo oud als de mensheid. Het kent veel functies: disciplineert en ordent de gedachten van de verteller zelf. Maar zeker zo belangrijk: het geeft een inkijk in de normen en waarden van een gemeenschap en schetst structuren en patronen van de samenleving waarin we leven.

Het idee om een bijeenkomst te organiseren rond het ‘korte verhaal’ is een vervolg op een succesvolle middag, een jaar geleden, waarin we werden uitgedaagd om ons wel en wee in gedichtvorm te brengen. Die bijeenkomst sloot toen aan bij jaarlijkse Poëzieweek. Net als vorig jaar bij de poëzie-bijeenkomst worden de verhalen muzikaal omlijst door Vocaal ensemble ‘Maat 5’.