Het programma van Zininalmen

Zondag 17 maart 2019:
Gesprek met het hoofd der school

Voor een dorp als Almen of Harfsen is een basisschool van groot belang. Niet alleen omdat er zo een band blijft tussen de opgroeiende en lerende jeugd en het dorp waarin ze wonen. En ook niet enkel omdat het banden versterkt tussen de ouders onderling. Een levendige school is in een dorpsgemeenschap vooral ook een belangrijke stut voor het verenigingsleven. Van oudsher was de ‘bovenmeester’ een belangrijke notabele in een dorp.